Tuesday, 1 January 2019

01.01.2019 முதல் பஞ்சப்படி (IDA) உயர்வு

01.01.2019 முதல் பஞ்சப்படி (IDA) 3.2% உயரும் என தெரிகிறது. இந்த உயர்வுடன் 01.01.2019 முதல் BSNL ஊழியர்களுக்கு 138.8% IDA கிடைக்கும்.