Wednesday, 24 October 2018

சென்னை கூட்டுறவு சொசைட்டி தொடர்பான அதிர்ச்சி தரும் செய்தி......

சென்னை கூட்டுறவு சொசைட்டியில் நடைபெற்றுள்ள ஊழல் தொடர்பாக www.savukkuonline.com என்கிற இணைய தள இதழில் வெளி வந்துள்ள செய்தி.
<< மேலும் படிக்க >>